Search for:

Ciglane Todorović

 • Ciglana Todorović isporučuje opeku na sva ona gradilišta gde se želi postići ili sačuvati, autentičnost arhitektonskih ambijenata, bilo enterijera ili eksterijera.
 • Neki od reprezentativnih objekata koji su građeni opekom iz pogona Ciglane Todorović su:
 • konaci manastira Hilandar na Svetoj gori,
 • manastir Arhangela Gavrila kod Šida,
 • ograda manastira Sv. Trojice na Limu (Crna Gora),
 • restoran Gušti mora, Beograd,
 • galerija Stefan, Beograd, letnja pozornica u Progaru
 • Todorović ciglane su proizvođač opekarskih proizvoda sa višedecenijskim iskustvom. One obuhvataju tri odvojene jedinice u vlasništvu familije Todorović, od kojih se dve nalaze na teritoriji Republike Srbije u Čalmi (opština Sremska Mitrovica) i u Pećincima, i jedna na teritoriji Republike Srpske u Blaževcu (opština Pelagićevo).
 • Višedecenijsko iskustvo u proizvodnji pune opeke prenošeno sa generacije na generaciju dovelo je do proizvoda koji su prepoznatljivi, kako u izvođenju grubih građevinskih radova, tako i u opremanju enterijera i eksterijera.
 • Spisak objekata u koje su ugrađene opeke iz pro­izvodnih pogona Ciglane Todorović ne završava se samo sa nabrojanim reprezentativnim javnim objektima kulturnog, verskog i ugostiteljskog karaktera. Pored navedenih, tu spadaju i mnogi ekskluzivni objekti za individualno stanovanje. Želje investitora za klasičnim ambijentima, rustikom, detaljima i zidovima u toplim bojama najbolje je mogla biti ispraćena upravo ovim proizvodima.
 • Na ovim objektima Todorović opeke našle su primenu ne samo na samim objektima već i u uređenju same parcele:
 • ograde i kapije
 • dvorišne i baštenske staze, zidići, klupe…
 • stepeništa
 • lukovi…

 • Proizvodi iz pogona ciglane Todorović na najdirektniji način spajaju u sebi tradiciju pravljenja dobre cigle i potrebe tržišta danas. Njihov asortiman predstavlja dragocenost za arhitekte i enterijeriste na svakom onom objektu gde je potrebno više od običnog proizvoda da bi se zadovoljile želje investitora.

Video Ciglane Todorović Pećinci